BLOG

Občas se kolem nás dějí věci, které by mělo vidět více očí a slyšet více uší. Proto je tady náš blog.

Jak se zachovalo genius loci Kubasovy chalupy?

(rozhovor s Michalem Kubasou, majitelem Kubasovy chalupy, nádherným místem pro osobní rozvoj) Genius loci Kubasovy chalupy je zachováno především díky přístupu k rekostrukci budovy, kterou Michal Kubasa, současný majitel a hospodář, v podstatě pomalu započal hned po jejím získání. Ale projděme si historii tohoto zajímavého místa postupně. Část I. – Příběh chalupy Michal je volán...

Když se řekne potní chýše

Když se řekne potní chýše … Je to jeden z nejstarších očistných obřadů, či rituálů indiánů severní Ameriky – dost možná nejen jich, ale i všech původních kmenů a národů obývajících tuto planetu, kteří měli Moudrost a Informace, jež se postupem času pod nátlakem „jistých institucí“ pozvolna začaly vytrácet, dokud (až na výjimky) nevymizely z...

Dva muži přinášejí Medicínu

V květnu 2006 tohoto roku přijeli do České republiky Robertjohn Knapp a Gil Aguilera, dva staří severoameričtí indiáni, sdílet s námi svoji moudrost vycházející z tradice předávané po tisíciletí z generace na generaci. Robertjohn Knapp (dále jen Robertjohn nebo RJ) – duchovní vůdce, člen „rady starších“, medicinman kmene Seneka a čestný člen kmene Tobato labol,...

„Be gentle with your words!“

Řekl jsi mi: „Zacházej vždy vlídně se svými slovy, můžeš mi tu myšlenku rozvinout?“ RJ: „Když dýcháš, když mluvíš – voda vychází z tvých úst, zároveň vycházejí i vibrace. Lidské bytosti vnímají vibrace, ale často jsou zvyklí poslouchat pouze vokální podobu slov. Zvířata, vše okolo nás, vnímají vibrace. Když řekneš černochovi: „Negře“, vibrace v něm...

Tuláci všehomíra

Šli jsme s RJ poděkovat jednomu místu. Zeptal jsem se ho: „Před několika lety jsem se zajímal o houby a mimo jiné jsem se dozvěděl, že houby jsou vlastně vesmírní cestovatelé, Tuláci všehomíra, kteří cestují vesmírem v podobě sporů – co si o tom myslíš? Myslíš, že je to možné?“ RJ: „Samozřejmě, (odmlčel se) nejen...

Terapie tmou

(převzato z časopisu Agartha) – v Německu „Dunkelterapie“ – v Tibetu „Yangtik“ Tato terapie a cesta sebepoznání – pobytem ve tmě – se provádí již po tisíciletí v mnoha kulturách, zejména v Japonsku, Indii a Tibetu. Zmínky lze nalézt již ve starých spisech Mahámája tantry. Ve vadžrajánovém buddhismu se pobyt ve tmě praktikuje naprosto cíleně....

Dva muži přinášejí Medicínu II

V květnu roku 2006 přijali poprvé pozvání do České republiky dva moudří severoameričtí indiáni. Robertjohn Knapp – duchovní vůdce, člen rady starších a  medicinman kmene Seneka a Gil Aguilera – bojovník kmene Apačů, jehož posláním je „přinášet Lék lidem“. Od chvíle, kdy mu bylo sděleno jeho poslání, cestuje po celém světě a plní svůj úkol. Vykonali...

Když elementy promluví v těle ženy

(článek z časopisu Meduňka z říjen 2010) Jedním z prvních zákonů Vesmíru je – že nic nezůstává stejné a všechno se neustále mění. Již 2 roky přijíždí italská lektorka Surya Cinzia Donnoli do České republiky a přináší ženám Tanec Luny. Jak se změnil Tanec Luny a v čem jsme jiné my ženy v druhé polovině roku 2010 ? Žijeme v době,...

Tanec Luny aneb tanec se čtyřmi elementy (rozhovor)

(rozhovor se Surya Cinzia Donnoli v časopisu Vitalita) Již třetím rokem probíhají kurzy Tance Luny italské lektorky Surya Cinzia Donnoli na mnoha místech České i Slovenské republiky. Ženy, které jej tančily, mluví o znovuzrození, o nalezení důležitých částí sebe samých… Co to vlastně je Tanec Luny? Tanec Luny vychází ze všeho, čím jsem prošla na...

Žena a její „klíče k věčnosti“

Jsou ženy, které se „na vlastní kůži“ rozhodly vyzkoušet, jak chutná sdílení v kruhu a co to znamená povzbudit své tělo, mysl a duši a začít věřit v sebe sama. Již třetí rok se s takovými ženami setkávám při kurzech Tance Luny italské lektorky Surya Cinzia Donnoli a cítím hlubokou vděčnost. Za tyto ženy, které nechaly...