Kategorie: Zamyšlení

Když se řekne potní chýše

Když se řekne potní chýše … Je to jeden z nejstarších očistných obřadů, či rituálů indiánů severní Ameriky – dost možná nejen jich, ale i všech původních kmenů a národů obývajících tuto planetu, kteří měli Moudrost a Informace, jež se postupem času pod nátlakem „jistých institucí“ pozvolna začaly vytrácet, dokud (až na výjimky) nevymizely z...

Dva muži přinášejí Medicínu

V květnu 2006 tohoto roku přijeli do České republiky Robertjohn Knapp a Gil Aguilera, dva staří severoameričtí indiáni, sdílet s námi svoji moudrost vycházející z tradice předávané po tisíciletí z generace na generaci. Robertjohn Knapp (dále jen Robertjohn nebo RJ) – duchovní vůdce, člen „rady starších“, medicinman kmene Seneka a čestný člen kmene Tobato labol,...

„Be gentle with your words!“

Řekl jsi mi: „Zacházej vždy vlídně se svými slovy, můžeš mi tu myšlenku rozvinout?“ RJ: „Když dýcháš, když mluvíš – voda vychází z tvých úst, zároveň vycházejí i vibrace. Lidské bytosti vnímají vibrace, ale často jsou zvyklí poslouchat pouze vokální podobu slov. Zvířata, vše okolo nás, vnímají vibrace. Když řekneš černochovi: „Negře“, vibrace v něm...

Tuláci všehomíra

Šli jsme s RJ poděkovat jednomu místu. Zeptal jsem se ho: „Před několika lety jsem se zajímal o houby a mimo jiné jsem se dozvěděl, že houby jsou vlastně vesmírní cestovatelé, Tuláci všehomíra, kteří cestují vesmírem v podobě sporů – co si o tom myslíš? Myslíš, že je to možné?“ RJ: „Samozřejmě, (odmlčel se) nejen...

Terapie tmou

(převzato z časopisu Agartha) – v Německu „Dunkelterapie“ – v Tibetu „Yangtik“ Tato terapie a cesta sebepoznání – pobytem ve tmě – se provádí již po tisíciletí v mnoha kulturách, zejména v Japonsku, Indii a Tibetu. Zmínky lze nalézt již ve starých spisech Mahámája tantry. Ve vadžrajánovém buddhismu se pobyt ve tmě praktikuje naprosto cíleně....

Dva muži přinášejí Medicínu II

V květnu roku 2006 přijali poprvé pozvání do České republiky dva moudří severoameričtí indiáni. Robertjohn Knapp – duchovní vůdce, člen rady starších a  medicinman kmene Seneka a Gil Aguilera – bojovník kmene Apačů, jehož posláním je „přinášet Lék lidem“. Od chvíle, kdy mu bylo sděleno jeho poslání, cestuje po celém světě a plní svůj úkol. Vykonali...

Věk Květinového Slunce

Oslava Zrození nadcházejícího Slunečního Věku – “Květinového Slunce” Kubasova chalupa – poselství od Gila Aguilery Zdravím Vás Lidské Bytosti, náš přítel Gil Aguilera, bojovník kmene Apač, nám před několika dny zaslal Poselství ze Shromáždění Rady starších v Arizoně, kterého se zúčastnil v dubnu letošního roku. Dle jeho slov bylo toto shromáždění Přelomové. Drazí přátelé, Majské...

Planetární transformace – Čas Probuzení

Přišli jsme na planetu Zemi jako nejlepší z nejlepších bojovníků, abychom našli odpověď na dávnou Vesmírnou otázku. Přišli jsme, abychom našli způsob, jak vyřešit dlouhotrvající konflikt duality. Přišli jsme, abychom vytvořili ze Země bránu Míru. V minulosti jsme prožili mnoho těžkých chvil. Prožili jsme dlouhou zkušenost ve hmotě. Je tomu tak dávno, že už si...