OSOBNOSTI

Představujeme Vám osobnosti přinášející moudrost a poznání na Kubasovu chalupu

Stařešina kmene Seneca

Bojovník kmene Apache

Stařešina kmene Hopi

Italská lektorka

Italská vědma a kontaktistka

Italská zpěvačka

Léčitelka řádu Curanderismo

Multi-instrumentální hudebník