Stojící Medvěd

Duchovní stařešina kmene Čeroký

Vzácný host z kmene Čeroký, Stojící Medvěd, který přináší Učení a Medicínu Sedmi Větrů

Stojící Medvěd je medicinman, je nositelem posvátné dýmky a tanečníkem obřadu Tance slunce. V rámci tradice Čerokýjů je vnímán jako svatý muž.