Retreat a workshop centrum Kubasova chalupa je prostor pro osobní rozvoj, kde můžeme bezpečně, v příjemném, klidném a respektujícím prostředí přicházet na to, co je skutečně hodnotné a přínosné pro naše životy, co pomůže k uzdravení našich zraněných částí v nás a našich rodech a dovolí rozpustit batohy zátěže z minulosti.

Je to oáza na cestě k poznání a k rozpomínání na to, kdo jsme jako lidské bytosti.
- Michal Kubasa

Nejbližší akce na Kubasově chalupě


      Našim posláním je tvořit MOSTY

Jednou nám Robert John Knap řekl: 

"Je mnoho cest, po kterých můžeš kráčet,  jen jedna je Cestou srdce.

Cestu srdce jsme vytvořili v roce 2006. Po návratu z Itálie jsme začali zvát osobnosti z celého světa, aby s námi sdíleli jejich moudrost a pomohli nám najít cestu zpět k našim kořenům a k nám samým.

Postupně jsme se stali nejen organizátoři rozvojových programů, ale i hostitelé dalších organizátorů a lektorů, jejichž práce si velmi vážíme, vřele je doporučujeme a touto cestou Vás o nich rádi informujeme.

- Michal a Monika Kubasovi


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

(rozhovor s Michalem Kubasou, majitelem Kubasovy chalupy, nádherným místem pro osobní rozvoj) Genius loci Kubasovy chalupy je…
Celý článek
Když se řekne potní chýše ... Je to jeden z nejstarších očistných obřadů, či rituálů indiánů severní…
Celý článek
V květnu 2006 tohoto roku přijeli do České republiky Robertjohn Knapp a Gil Aguilera, dva staří severoameričtí…
Celý článek
Řekl jsi mi: "Zacházej vždy vlídně se svými slovy, můžeš mi tu myšlenku rozvinout?" RJ: „Když dýcháš,…
Celý článek