Když se řekne potní chýše

Když se řekne potní chýše …

20090530-_mg_6485
Je to jeden z nejstarších očistných obřadů, či rituálů indiánů severní Ameriky – dost možná nejen jich, ale i všech původních kmenů a národů obývajících tuto planetu, kteří měli Moudrost a Informace, jež se postupem času pod nátlakem „jistých institucí“ pozvolna začaly vytrácet, dokud (až na výjimky) nevymizely z povrchu zemského (etnologové by mohli vyprávět) Potní chýše Trnávka 2006.

Indiánský výraz „inipi“ (obřad potní chýše) znamená „znovu se narodit“. Inipi je zpěvem matky Země, který nás očišťuje a léčí na všech úrovních.
Celý obřad vede osoba mající respekt a úctu všech účastníků – většinou šaman, medicinman, stařešina,… – ten určí vhodné místo pro stavbu potní chýše, oltáře a ohniště
Dále se na celé přípravě podílí pod jeho vedením všichni účastníci obřadu…

1. Příprava – stavba potní chýše. Jde o jednoduchou stavbu, jejíž konstrukce je zhotovena z ohebných větví/kmenů stromů spojených tak, aby vytvořily kopuli. Uprostřed chýše je vykopána prohlubeň, do které se vkládají rozžhavené kameny. Celá stavba je pokryta přikrývkami tak, aby z ní neunikalo teplo. (Dříve se k pokrytí užívalo kůry, listí či bizoních kůží).
2. „Kruh“ – očištění účastníků kouřem bílé šalvěje a prostor pro vyjádření důvodů účasti, očekávání,…
3. samotný obřad potní chýše
4. Sdílení – závěrečný kruh, možnost otázek a odpovědí, kouření dýmky míru

Stromy – šaman požádá svého „bratra“, zástupce mladých ohebných stromů (často lískový ořech, vrba,…nebo takový, který roste poblíž místa) o to, aby ho a jeho „bratry“ mohl použít ke stavbě potní chýše, obětuje na oplátku tabák a poděkuje – ostatní (většinou muži) následují šamanův příklad v počtu odpovídajícím potřebám velikosti chýše.

IMG_5578
Kameny – kameny jsou naši předkové, naši „pradědové a prabáby“, kteří nám předávají svou moudrost, své příběhy. Nasbíráme šamanem určený počet kamenů (násobky sedmi) přibližně o velikosti lidské hlavy (pokud možno ze řeky či potoka – ideální jsou potom lávové kameny – ale obecně podle přirozenosti jsou to kameny dostupné místu konání obřadu). Samozřejmě, že je nejdříve požádáme a zeptáme se jich, zda nám chtějí předat svou moudrost v následujícím obřadu. Matce Zemi dáme na oplátku za to, že si něco bereme, tabák a poděkujeme.
Je to upřímně jen mezi tebou, Zemí a Velkým Duchem
Přítomny jsou všechny živly – oheň, voda, vzduch, země ; šest základních směrů: východ, jih, západ, sever, matka Země a Velký duch

Když jsme stáli s RJ poblíž dokončené stavby potní chýše, zeptal se mne: „Co vidíš?“
„Vidím konstrukci ve tvaru polokoule nebo želvího krunýře.“
Řekl: „Co nevidíš, je, že je to koule, je to matka Země, se svým lůnem uprostřed. Lidé říkají, že se potní chýše podobá Zemi, že Zemi znázorňuje. Pro mne je to Země – žádné jako!“ – myslím, že v ten moment jsem možná cosi pochopil.
„Je to kosmická loď“, pošeptal mi spiklenecky. „Takže nás čeká dlouhý výlet?“, zeptal jsem se.
RJ: „Zpátky ke hvězdám. Je tomu tak vždy, než se znovu zrodíme.“

Když jsem s Robertem Johnem jindy hovořil a v rozhovoru ho pojmenoval jako „medicinmana“, řekl mi skromně s upřímností v hlase: „Jsem jen prostý člověk“ („I´m just a common man“).

Jeho slova jsou opravdu prostá, jednoduchá, ale přímá a mířící do samé Podstaty věcí.

Michal Kubasa
Nositel myšlenky Cestasrdce.cz spolu se svou ženou Monikou. "Cestu srdce jsme vytvořili v roce 2006, když jsme po návratu z Itálie začali zvát osobnosti z celého světa, aby s námi sdíleli jejich moudrost a pomohli nám najít cestu zpět k našim kořenům a k nám samým. Postupně jsme se stali nejen organizátoři rozvojových programů, ale i hostitelé dalších organizátorů a lektorů, jejichž práce si velmi vážíme, vřele je doporučujeme a touto cestou Vás o nich rádi informujeme."