Autor Michal Kubasa

O autorovi

Nositel myšlenky Cestasrdce.cz spolu se svou ženou Monikou. "Cestu srdce jsme vytvořili v roce 2006, když jsme po návratu z Itálie začali zvát osobnosti z celého světa, aby s námi sdíleli jejich moudrost a pomohli nám najít cestu zpět k našim kořenům a k nám samým. Postupně jsme se stali nejen organizátoři rozvojových programů, ale i hostitelé dalších organizátorů a lektorů, jejichž práce si velmi vážíme, vřele je doporučujeme a touto cestou Vás o nich rádi informujeme."

Jak se zachovalo genius loci Kubasovy chalupy?

(rozhovor s Michalem Kubasou, majitelem Kubasovy chalupy, nádherným místem pro osobní rozvoj) Genius loci Kubasovy chalupy je zachováno především díky přístupu k rekostrukci budovy, kterou Michal Kubasa, současný majitel a hospodář, v podstatě pomalu započal hned po jejím získání. Ale projděme si historii tohoto zajímavého místa postupně. Část I. – Příběh chalupy Michal je volán Kubasova chalupa je rodový statek...

Když se řekne potní chýše

Když se řekne potní chýše … Je to jeden z nejstarších očistných obřadů, či rituálů indiánů severní Ameriky – dost možná nejen jich, ale i všech původních kmenů a národů obývajících tuto planetu, kteří měli Moudrost a Informace, jež se postupem času pod nátlakem „jistých institucí“ pozvolna začaly vytrácet, dokud (až na výjimky) nevymizely z povrchu zemského (etnologové by mohli vyprávět)...

Dva muži přinášejí Medicínu

V květnu 2006 tohoto roku přijeli do České republiky Robertjohn Knapp a Gil Aguilera, dva staří severoameričtí indiáni, sdílet s námi svoji moudrost vycházející z tradice předávané po tisíciletí z generace na generaci. Robertjohn Knapp (dále jen Robertjohn nebo RJ) – duchovní vůdce, člen „rady starších“, medicinman kmene Seneka a čestný člen kmene Tobato labol, tanečník slunce po více než 30 let, konzultant NASA....

„Be gentle with your words!“

Řekl jsi mi: „Zacházej vždy vlídně se svými slovy, můžeš mi tu myšlenku rozvinout?“ RJ: „Když dýcháš, když mluvíš – voda vychází z tvých úst, zároveň vycházejí i vibrace. Lidské bytosti vnímají vibrace, ale často jsou zvyklí poslouchat pouze vokální podobu slov. Zvířata, vše okolo nás, vnímají vibrace. Když řekneš černochovi: „Negře“, vibrace v něm způsobí zlost. Když...

Tuláci všehomíra

Šli jsme s RJ poděkovat jednomu místu. Zeptal jsem se ho: „Před několika lety jsem se zajímal o houby a mimo jiné jsem se dozvěděl, že houby jsou vlastně vesmírní cestovatelé, Tuláci všehomíra, kteří cestují vesmírem v podobě sporů – co si o tom myslíš? Myslíš, že je to možné?“ RJ: „Samozřejmě, (odmlčel se) nejen houby – prakticky všechno, co...

Terapie tmou

(převzato z časopisu Agartha) – v Německu „Dunkelterapie“ – v Tibetu „Yangtik“ Tato terapie a cesta sebepoznání – pobytem ve tmě – se provádí již po tisíciletí v mnoha kulturách, zejména v Japonsku, Indii a Tibetu. Zmínky lze nalézt již ve starých spisech Mahámája tantry. Ve vadžrajánovém buddhismu se pobyt ve tmě praktikuje naprosto cíleně. Kdo zná italská podzemní, do skály vytesaná sakrální terapeutická...

Dva muži přinášejí Medicínu II

V květnu roku 2006 přijali poprvé pozvání do České republiky dva moudří severoameričtí indiáni. Robertjohn Knapp – duchovní vůdce, člen rady starších a  medicinman kmene Seneka a Gil Aguilera – bojovník kmene Apačů, jehož posláním je „přinášet Lék lidem“. Od chvíle, kdy mu bylo sděleno jeho poslání, cestuje po celém světě a plní svůj úkol. Vykonali jsme společně obřad...

Věk Květinového Slunce

Oslava Zrození nadcházejícího Slunečního Věku – “Květinového Slunce” Kubasova chalupa – poselství od Gila Aguilery Zdravím Vás Lidské Bytosti, náš přítel Gil Aguilera, bojovník kmene Apač, nám před několika dny zaslal Poselství ze Shromáždění Rady starších v Arizoně, kterého se zúčastnil v dubnu letošního roku. Dle jeho slov bylo toto shromáždění Přelomové. Drazí přátelé, Majské Proroctví říká,...

Planetární transformace – Čas Probuzení

Přišli jsme na planetu Zemi jako nejlepší z nejlepších bojovníků, abychom našli odpověď na dávnou Vesmírnou otázku. Přišli jsme, abychom našli způsob, jak vyřešit dlouhotrvající konflikt duality. Přišli jsme, abychom vytvořili ze Země bránu Míru. V minulosti jsme prožili mnoho těžkých chvil. Prožili jsme dlouhou zkušenost ve hmotě. Je tomu tak dávno, že už si většina z nás ani nevzpomínáme....