BLOG

Občas se kolem nás dějí věci, které by mělo vidět více očí a slyšet více uší. Proto je tady náš blog.

Jak se zachovalo genius loci Kubasovy chalupy?

(rozhovor s Michalem Kubasou, majitelem Kubasovy chalupy, nádherným místem pro osobní rozvoj) Genius loci Kubasovy chalupy je zachováno především díky přístupu k rekostrukci budovy, kterou Michal Kubasa, současný majitel a hospodář, v podstatě pomalu započal hned po jejím získání. Ale projděme si historii tohoto zajímavého místa postupně. Část I. – Příběh chalupy Michal je volán Kubasova chalupa je rodový statek...

Když se řekne potní chýše

Když se řekne potní chýše … Je to jeden z nejstarších očistných obřadů, či rituálů indiánů severní Ameriky – dost možná nejen jich, ale i všech původních kmenů a národů obývajících tuto planetu, kteří měli Moudrost a Informace, jež se postupem času pod nátlakem „jistých institucí“ pozvolna začaly vytrácet, dokud (až na výjimky) nevymizely z povrchu zemského (etnologové by mohli vyprávět)...

Dva muži přinášejí Medicínu

V květnu 2006 tohoto roku přijeli do České republiky Robertjohn Knapp a Gil Aguilera, dva staří severoameričtí indiáni, sdílet s námi svoji moudrost vycházející z tradice předávané po tisíciletí z generace na generaci. Robertjohn Knapp (dále jen Robertjohn nebo RJ) – duchovní vůdce, člen „rady starších“, medicinman kmene Seneka a čestný člen kmene Tobato labol, tanečník slunce po více než 30 let, konzultant NASA....

„Be gentle with your words!“

Řekl jsi mi: „Zacházej vždy vlídně se svými slovy, můžeš mi tu myšlenku rozvinout?“ RJ: „Když dýcháš, když mluvíš – voda vychází z tvých úst, zároveň vycházejí i vibrace. Lidské bytosti vnímají vibrace, ale často jsou zvyklí poslouchat pouze vokální podobu slov. Zvířata, vše okolo nás, vnímají vibrace. Když řekneš černochovi: „Negře“, vibrace v něm způsobí zlost. Když...

Tuláci všehomíra

Šli jsme s RJ poděkovat jednomu místu. Zeptal jsem se ho: „Před několika lety jsem se zajímal o houby a mimo jiné jsem se dozvěděl, že houby jsou vlastně vesmírní cestovatelé, Tuláci všehomíra, kteří cestují vesmírem v podobě sporů – co si o tom myslíš? Myslíš, že je to možné?“ RJ: „Samozřejmě, (odmlčel se) nejen houby – prakticky všechno, co...

Terapie tmou

(převzato z časopisu Agartha) – v Německu „Dunkelterapie“ – v Tibetu „Yangtik“ Tato terapie a cesta sebepoznání – pobytem ve tmě – se provádí již po tisíciletí v mnoha kulturách, zejména v Japonsku, Indii a Tibetu. Zmínky lze nalézt již ve starých spisech Mahámája tantry. Ve vadžrajánovém buddhismu se pobyt ve tmě praktikuje naprosto cíleně. Kdo zná italská podzemní, do skály vytesaná sakrální terapeutická...

Dva muži přinášejí Medicínu II

V květnu roku 2006 přijali poprvé pozvání do České republiky dva moudří severoameričtí indiáni. Robertjohn Knapp – duchovní vůdce, člen rady starších a  medicinman kmene Seneka a Gil Aguilera – bojovník kmene Apačů, jehož posláním je „přinášet Lék lidem“. Od chvíle, kdy mu bylo sděleno jeho poslání, cestuje po celém světě a plní svůj úkol. Vykonali jsme společně obřad...

Když elementy promluví v těle ženy

(článek z časopisu Meduňka z říjen 2010) Jedním z prvních zákonů Vesmíru je – že nic nezůstává stejné a všechno se neustále mění. Již 2 roky přijíždí italská lektorka Surya Cinzia Donnoli do České republiky a přináší ženám Tanec Luny. Jak se změnil Tanec Luny a v čem jsme jiné my ženy v druhé polovině roku 2010 ? Žijeme v době, kdy jakoby plynulo více...

Tanec Luny aneb tanec se čtyřmi elementy (rozhovor)

(rozhovor se Surya Cinzia Donnoli v časopisu Vitalita) Již třetím rokem probíhají kurzy Tance Luny italské lektorky Surya Cinzia Donnoli na mnoha místech České i Slovenské republiky. Ženy, které jej tančily, mluví o znovuzrození, o nalezení důležitých částí sebe samých… Co to vlastně je Tanec Luny? Tanec Luny vychází ze všeho, čím jsem prošla na své dvacetileté cestě za tancem a za poznáním...

Žena a její „klíče k věčnosti“

Jsou ženy, které se „na vlastní kůži“ rozhodly vyzkoušet, jak chutná sdílení v kruhu a co to znamená povzbudit své tělo, mysl a duši a začít věřit v sebe sama. Již třetí rok se s takovými ženami setkávám při kurzech Tance Luny italské lektorky Surya Cinzia Donnoli a cítím hlubokou vděčnost. Za tyto ženy, které nechaly doma všechny obavy, pochyby a zaběhnutá schémata a jednoho...