Dva muži přinášejí Medicínu II

V květnu roku 2006 přijali poprvé pozvání do České republiky dva moudří severoameričtí indiáni.

Robertjohn Knapp – duchovní vůdce, člen rady starších a  medicinman kmene Seneka

robert john knap

a Gil Aguilera – bojovník kmene Apačů, jehož posláním je „přinášet Lék lidem“. Od chvíle, kdy mu bylo sděleno jeho poslání, cestuje po celém světě a plní svůj úkol.

gil_ag

Vykonali jsme společně obřad indiánské potní chýše. Příležitost osobního setkání s těmito moudrými muži při léčivém obřadu indiánské potní chýše je neopakovatelným zážitkem, prožitkem a léčivým procesem.

INIPI – ZPĚV MATKY ZEMĚ

Minule jste se mohli dozvědět, co je to indiánská potní chýše. Připomeňme si tedy jen krátce, že jde o jeden z nejstarších očistných obřadů či rituálů indiánů severní Ameriky a  možná i všech původních kmenů a národů na této planetě, kteří měli vlastní moudrost a poznání. Indiánský výraz inipi (obřad potní chýše) znamená „znovu se narodit“. Inipi je zpěvem Matky Země, který nás očišťuje a léčí na všech úrovních. Při obřadu jsou používány byliny, které šaman vhazuje na rozžhavené kameny a za zpěvů je následně polévá vodou, čímž vzniká velmi specificky vonící pára, kterou inhalujeme.

Inipi je očistou od toxinů a tělních nečistot, zároveň je inhalací léčivých bylin a v neposlední řadě je tento obřad velmi intenzivním okamžikem pro komunikaci s duchovním světem, kde můžeme žádat o pomoc pro sebe i své blízké.

20070520-_mg_4003

 POSELSTVÍ Z POTNÍ CHÝŠE

Když Robertjohn vstoupil do prvního kruhu konaného před obřadem, jeho první slova byla: „Důvod, proč jsme tady, není, abychom Vám ukazovali naši tradici a abychom Vás naši tradici učili. Jsme tu proto, abychom Vám pomohli v hledání Vaší tradice, abychom Vám pomohli rozpomenout se na Váš způsob komunikace s duchovním světem.“ A jak hledat naši tradici? Tato otázka zazněla loni v květnu několikrát. Odpověď byla prostá, ale hluboká: „Hledejte posvátná místa, kam Vaši předkové chodili děkovat a žádat. Hledejte písně Vašich předků, kterými komunikovali s duchovním světem.“

20080525-_mg_1215

SPOČÍTEJ KOŇOVI ZUBY

Když jsem se Roberjohna jednou zeptal, co vlastně dělá, řekl mi tento příběh: „Setkali se tři učení bílí muži a jeden indián. Ti muži se začali přít o to, kolik má kůň zubů. Jeden začal argumentovat tím, že podle Platóna má kůň zubů tolik a tolik.

Druhý oponoval knihou Aristotelovou, že kůň má zubů tolik a tolik. Třetí, že všechno je jinak, že podle nejnovějších studií jich má tolik. Přeli se dlouhý čas a nemohli se dohodnout, až si všimli, že indián stojí a nezúčastněně mlčí. Zeptali se ho tedy, jaký je jeho názor – kolik si myslí, že má kůň zubů? A indián odpověděl: „Když chci vědět, kolik má kůň zubů, jdu k němu a spočítám mu je.“

–        „To je to, co dělám,“ řekl mi poté Robertjohn, „počítám koňovi zuby!“

VZKAZ PRO LIDSKÉ BYTOSTI

Zeptal jsem se Robertjohna, zda by mohl něco vzkázat Lidským Bytostem. Řekl: „Pracuj tvrdě, zůstaň bdělý, nikoho nezraňuj a věř duchovnímu světu.“ Jindy, když jsme hovořili o komunikaci s duchovním světem, mi řekl: „Věřit duchovnímu světu znamená být ve správný čas na správném místě a dělat správnou věc.“ A dodal: „Ani jedno semínko nepřichází na svět bez Požehnání – a ani jedno semínko bez Požehnání z tohoto světa neodchází.“

20090628-_mg_7528

S pokorou napsal
Michal Kubasa

Michal Kubasa
Nositel myšlenky Cestasrdce.cz spolu se svou ženou Monikou. "Cestu srdce jsme vytvořili v roce 2006, když jsme po návratu z Itálie začali zvát osobnosti z celého světa, aby s námi sdíleli jejich moudrost a pomohli nám najít cestu zpět k našim kořenům a k nám samým. Postupně jsme se stali nejen organizátoři rozvojových programů, ale i hostitelé dalších organizátorů a lektorů, jejichž práce si velmi vážíme, vřele je doporučujeme a touto cestou Vás o nich rádi informujeme."