"Chůze za vodu v krajině našich předků"

2. - 5. 9. 2023 

v propojení na obřad vedený severoamerickými stařešiny u jezera Lago di Garda v Itálii

Do Evropy přiletí po šestnácti letech duchovní lídr kmene Hokamomono, Ron Six bears (Šest medvědů) doprovázený svým bratrem Delbertem Davisem. 

Tito moudří muži a duchovní lídři, nesoucí silnou Medicínu, vyslyšeli volání našich italských přátel a ve dnech 2. - 5. září 2023 povedou v Itálii obřad Chůze za vodu (web organizátorů) - tentokrát u jezera Lago di Garda. 

Pozvání od přátel z Itálie:

"Jsme přátelé, sestry a bratři a zároveň jsme všichni děti Matky Země. Záměrem našeho spojení je chránit vodu a pečovat o ní - o Lásku vesmíru.

Abychom tento záměr projevili, půjdeme Chůzi za vodu. Chůze je naší modlitbou, meditací a fyzickou disciplínou, abychom pěstovali a rozvíjeli vděčnost a lásku k Vodě - k Životu. Pojď s námi. 

Od 2. září do 5. září 2023 půjdeme tuto Modlitbu kolem jezera Garda."

My pojedeme do Itálie také a i vy jste srdečně zváni. Je možné připojit se například i jen k jedné nebo dvěma etapám. Nebo, stejně jako v roce 2007, vytvořit energetické mosty k této události a jednotlivě nebo ve skupinách v těchto dnech zorganizovat, v napojení na Lago di Garda, obřad Chůze za vodu v krajině našich předků, v Česku a Slovensku (u pramenů potůčků či řek, podél vodních toků či u vodních ploch). 

 

V propojení je síla a medicína. 

Srdečně jsou zváni všichni muži, ženy i děti.

Podrobnější informace budeme posílat postupně.

Budeme zde zároveň postupně přidávat informace o místech, kde je plánovaná Chůze za vodu na území ČR a SR, včetně kontaktů na organizátory.

Chůze za vodu v Česku:

3.9. Brno - Brněnská přehrada - kontakt na organizátora: Martina, e-mail: martina@jasnevedeni.cz

 

Chůze za vodu

Pište na e-mail: kubasa@seznam.cz 

Kdo budete cítit volání zorganizovat Chůzi za vodu na některém místě ve dnech 2. - 5.9. (nebo jen sami chcete jít a uvítáte případnou společnost), napište nám prosím na e-mail kubasa@seznam.cz a my místo, datum, čas a kontakt na Vás přidáme na tuto stránku.

Jednodenní Chůze za vodu se v zemi našich předků uskuteční i následně pod vedením Rona Six bears a Delberta Davise v sobotu 9. září v rámci Shromáždění rady starších a mladších - více informací naleznete ZDE 

Historie Chůze za vodu

Vědomá chůze je silný a účinný druh modlitby.

V roce 2007 zorganizovala skupina přátel z Itálie Chůzi za vodu, inspirovanou vizí Robertjohna Knappa (dále jen Robertjohn nebo RJ) – duchovního vůdce, člena Rady starších, medicinmana kmene Seneka a čestného člena kmene Tobato labol, tanečníka slunce po více než 30 let, který byl zároveň mimo jiné i mnohaletým konzultantem NASA. 

Pod vedením Robertjohna a Rona Six Bears (duchovního lídra kmene Mono) šli v modlitbě za vodu podél řeky Tibery - od pramene až do Říma, což vyvrcholilo předáním dopisu papeži Benediktovi XVI. s žádostí, aby spojil křesťanský svět v modlitbě za péči o vodu, její čištění a vyjadřování vděčnosti a lásky k vodě. 

Tento počin měl své významné plody.

S některými z Vás jsme se této Chůze za vodu v Itálii zúčastnili a mnozí z Vás šli v té době Chůzi za vodu na mnoha místech na území Česka a Slovenska.

Následující rok 2008 proběhla pod vedením Robertjohna, ve spolupráci s Dr. Masaru Emotem, Chůze za vodu v Atlantě, ve státě Georgia, USA s cílem vyčistit řeku Chattahoochee. 

Od té doby byly pořádány Chůze za vodu a za sjednocení na mnoha místech Severní Ameriky. Robertjohn se letos již bohužel ze zdravotních důvodů účastnit nemůže. Nyní v jeho vizi pokračuje jeho bratr Ron Six Bears. 

Ještě nedávno byla voda čistá a naši předkové mohli pít ze všech pramenů, řek a jezer. Od počátku průmyslové revoluce jsme ve velmi krátké době vodu znečistili.

Nyní je naší odpovědností uklízet, čistit, starat se o vodu, modlit se za ní, zpívat jí, projevovat Vodě naši vděčnost a lásku.

 

Tuto aktivitu organizujeme za podpory Zdeňka a Šárky Weberových a www.siladuse.cz  a s podporou a s pomocí mentorů www.muzskykruh.cz . 

Těšíme se na setkání a společně prožitý čas s vámi.