Tanec Luny aneb tanec se čtyřmi elementy (rozhovor)

(rozhovor se Surya Cinzia Donnoli v časopisu Vitalita)

Již třetím rokem probíhají kurzy Tance Luny italské lektorky Surya Cinzia Donnoli na mnoha místech České i Slovenské republiky. Ženy, které jej tančily, mluví o znovuzrození, o nalezení důležitých částí sebe samých…

FormatFactoryCinzia_fotka_z_webu_Cin_v_potni_chysi

Co to vlastně je Tanec Luny?

Tanec Luny vychází ze všeho, čím jsem prošla na své dvacetileté cestě za tancem a za poznáním vůbec. Studovala jsem různé styly tance, taneční terapie, poznala jsem techniky hluboké relaxace a  zaujaly mne Oshovy dynamické meditace. Skrze tyto techniky jsem postupně objevovala to nejdůležitější. Je to nechat své tělo, aby reagovalo, tančilo, aby se projevilo. Tanec Luny pomáhá ženám zkontaktovat nejvnitřnější část svého já, takového, jaké skutečně je … a přijmout jej takové, jaké je – rozpoznat vlastní limity, momenty slabosti, ale také svou obrovskou sílu, která je nám k dispozici až ve chvíli,  kdy pochopíme, odkud ji čerpat. Tanec Luny je cestou k vlastní kreativitě, k využití svých talentů a radosti z tvoření.

Když vyslovím „Tanec Luny“, cítím takový magický náboj. Vím, že i ve tvém jméně je téma měsíce obsaženo?

Ano, jméno Cinzia znamená Luna – Měsíc. Je to mé „původní, první“ jméno, i když je nyní kladu na místo druhé. Jméno Cinzia přináší do mého života kvality lunární – jako poddajnost, poslušnost, přizpůsobivost. Jméno Surya – v překladu Slunce – jsem přijala jako vyjádření proměny, která se v mém životě udála. Symbolizuje energie solární jako je síla, jasnost a konkrétnost, které mi velice chyběly. Tanec, Pohyb a Svět Energií, které jsou celý život mými největšími učiteli, mi ukázaly, jak krásné a naplňující je otevřít v sobě dveře k novým kvalitám a životnímu náboji. Jsou to dva opačné principy, dva odlišné světy, které se však doplňují, podporují a jeden bez druhého nemohou existovat. Luna – Měsíc má však pro ženu zcela zásadní význam. Je s ním spojena svým cyklem, svou periodicitou. Proto má  můj tanec ve svém názvu Lunu jako symbol ženy, ženství. Měsíc nás ženy učí respektovat sebe samé, své potřeby, možnosti, přání i limity.

bohyn

Pamatuji si, že jsi dříve působila také jako módní návrhářka, což je také velice kreativní povolání. Měla jsem to štěstí vidět i některé tvé kostýmy a musím říci, že mě velmi zaujaly. Věnuješ se ještě módě?

Svět módy, myslím, přitahuje téměř každou ženu. Dotýká se ženské krásy, jejího výrazu či proměny. Ano, je to téma, které mě zajímá stále. Dříve jsem vídala, jak může ženu změnit vhodné oblečení, nyní mohu na tanečních parketech sledovat proměny niterné.  Jsou to nejkrásnější momenty, které při své práci zažívám… ta probuzení, otevření se svému tělu a radosti. Cestu módní návrhářky jsem jako „hlavní profesi“ opustila ve svých 28 letech. Stále mě ale provází a velmi ráda tvořím například taneční kostýmy. Tanci jsem se začala plně věnovat až ve 24 letech. Od začátku, možná proto, že jsem byla už starší, je pro mne tanec mnohem více, než jen pohyb těla. Jsou to emoce, energie,duše a nástroj pro komunikaci s vlastním nitrem. Dlouhá léta jsem učila techniky břišních tanců a v nich, snad proto, že vznikly z potřeby oslavit ženu – Matku – dárkyni života,  je přímo nezbytné tančit s  citem, emocemi, zevnitř.

Nepracuješ ale pouze s technikami břišních tanců. Vytvořila jsi metodu, která velice prohlubuje účinky břišních tanců. Tanec s elementy. V čem spočívá?

Tématem elementů přírody, živlů, se zabývám již dlouhou řadu let. Elementy žijí nejen kolem nás, ale jsou přítomny i v nás. Nejvíce nám o elementech v nás prozradí tanec spontánní. V něm se poznáváme, zaposloucháváme se do sebe. Každý element má svůj specifický charakter, který zahrnuje sféry těla, emocí, duše a mysli. Pracujeme- li například s elementem ZEMĚ, první věc je vnímat kostru těla, svalstvo, klouby. Stojím nohama pevně na zemi, anebo jsou mé nohy spíše vratké? Někteří lidé jsou tak pevní v těle, že se prakticky nemohou ani hýbat. Ti mají příliš mnoho této energie.  Je potřeba přidat vodu, změkčit tu tvrdost země.  Je to věc, která přichází jako vize, takže přidám vodu k zemi a objevím, že jsou tu emoce, které hýbou tělem…

  img_7449

Je neuvěřitelné, kolik informací můžeme skrze elementy – živly dostat. Jsou tu neustále, všude kolem nás, ale vnímat je i v sobě, to je pro mne nová zkušenost. S jakými technikami pracuješ ještě?

Spojuji spontánní tanec, ten probouzí vědomí těla, práci s elementy, skrze které vnímáme všechny energie přítomné v nás i kolem nás a dalším prvkem jsou šamanské rituály. Ty umožňují hlubokou transformaci a uzdravení našich neprožitých částí, přinášejí jakoby klíč navíc. Někdy bych přála ženám, aby se mohly při Tanci Luny vidět. Jsou překrásné, když jejich pohyby vycházejí zevnitř, z nitra a když se otevírají světu v nově nalezené přirozenosti. Je pro mne vždy obrovské naplnění vidět tuto proměnu.

Se Surya Cinzia Donnoli si povídala Monika Kubasová

Monika Kubasová
zpěvačka, organizátorka, tlumočnice, lektorka a spolutvůrkyně programů se Surya Cinzia Donnoli