„Be gentle with your words!“

Řekl jsi mi: „Zacházej vždy vlídně se svými slovy, můžeš mi tu myšlenku rozvinout?“

RJ: „Když dýcháš, když mluvíš – voda vychází z tvých úst, zároveň vycházejí i vibrace. Lidské bytosti vnímají vibrace, ale často jsou zvyklí poslouchat pouze vokální podobu slov. Zvířata, vše okolo nás, vnímají vibrace.

Když řekneš černochovi: „Negře“, vibrace v něm způsobí zlost. Když řekneš své ženě: „Ó, má lásko“, vibrace v ní způsobí lásku – všechny vibrace přicházejí do smyslových center, tam se spojují a dohromady tak „dávají určitý smysl.“
Zvířata si předávají tyto vibrace vycházející z našeho dechu – vzájemně se tak „informují“, „předávají si zprávy“ o tom, co se děje okolo nich a okolo nás. Neznají naše slova, znají vibrace. Voda a vibrace nesou Záměr. To, co je v tvé Mysli a ve tvém Srdci – to je Úmysl, Záměr. Pokud je tvá mysl upřímná, tvůj záměr má sílu. Nemusíš mít strach ani ty ani tvé okolí a otevírá to Mnohé – ne jenom mezi lidmi. Pokud stojíš v kruhu a celý kruh je jedné mysli a jednoho srdce – potom je záměr velmi mocný, jako tohle.“ A ukazuje kruh vytvořený spojením palců a ukazováčků. „Celý vesmír je v kruzích nebo spirálách takže pokud děláš věci ponořen v tom smyslu … to je starý způsob … Oni rozumí. Vědci říkají: my teď máme techniku, my víme víc…, ale naši předci znali spojení ke hvězdám. Jak?“

MK: „Skrze kruhy?“

RJ: „Skrze mnoho cest – skrze slavnosti, snění, možná jim to někdo ukázal. My nevíme, ale víme, že je to platné, že to funguje. Nyní to vědci ověřují a prokazují. Proto miluji chodit do NASA,“ směje se „přijdou a řeknou: …na tohle a tamto jsme přišli… a já se podívám na tu věc skrze Tradici a řeknu: my to už víme… je to nádherné.“ Směje se.

 

 

Michal Kubasa
Nositel myšlenky Cestasrdce.cz spolu se svou ženou Monikou. "Cestu srdce jsme vytvořili v roce 2006, když jsme po návratu z Itálie začali zvát osobnosti z celého světa, aby s námi sdíleli jejich moudrost a pomohli nám najít cestu zpět k našim kořenům a k nám samým. Postupně jsme se stali nejen organizátoři rozvojových programů, ale i hostitelé dalších organizátorů a lektorů, jejichž práce si velmi vážíme, vřele je doporučujeme a touto cestou Vás o nich rádi informujeme."