Luisa Muratori

Italská vědma a kontaktistka

Valpisa valpisa2

Dva hřbety na rozhraní toskánského pohoří a kraje zvaného Emilia Romagna,  to je kouzelný kout Země zvaný Valpisa. Název tohoto místa je původní a skrývá v sobě význam „Ůdolí míru“. Valpisa je energetické centrum, které bylo založeno na podporu projektu pozvednutí energetické vibrace planety Země. Její dva hlavní představitelé jsou Luisa Muratori, 60letá italská vědma a kontaktistka a Alfred Ruckstuhl -- skála, přírodní muž původem  ze Švýcarska. Působí zde i řada dalších duchovních učitelů:  Tiziano – mistr konstrukcí, Sabrina –ochránkyně skřítků, víl a elfů, Laura, Ginevra – malá princezna a další.

luisa_a_fredy Alfred  a Luisa, známá vědma, jsou dobrými dušemi duchovního centra Valpisa.

„Když jsme před 28 lety tento opuštěný a zapomenutý kus země kupovali, věděli jsme dobře k čemu bude sloužit. Původní význam názvu tohoto kraje jsme se však dozvěděli až později. Bylo to přitakání Všehomíra,“ vzpomíná Alfred Ruckstuhl, žijící v Itálii již delší dobu než v rodném  Švýcarsku.

Když přijíždíte na Valpisu, ocitáte se v jiném  světě. Místo je vzdálené 100 km od Bologni směrem na Santa Sofia a nejbližší civilizovaná vesnička je Civitella di Romagna. Odtud odbočíte do kopců po úzké asfaltové silničce vinoucí se mezi svahy. Po pěti kilometrech asfaltka končí (za celou cestu minete pouze tři domy) a čekají vás už jen tři kilometry štěrkohliněné poloterénní cesty. Odměna na konci cesty stojí za to. Ocitnete se v mírumilovné atmosféře hor a přitom moře je vzdušnou čarou pouze čtyřicet kilometrů. Za dobré viditelnosti je dokonce  vidět.

„Přístupová cesta sem je přirozený filtr. Ochraňuje Valpisu před neupřímnými lidmi,“ usmívá se Luisa. „Kdo dojede až sem, přijíždí s dobrým záměrem.“  Malá postavička,  značně při těle a plná energie – to na Luise Muratori zaujme  na první pohled. Je to šedesátiletá žena,  která již více než 30 let intenzivně pracuje na pozvednutí energetické vibrace planety Země.

  „Náročná přístupová cesta ochraňuje  Valpisu před neupřímnými lidmi“, tvrdí Luisa.

valpisa

 

 

 

 

 

Vstoupíme do páté dimenze

Rozhovor s Luisou Muratori.

+  Luiso, co na Valpise láká tolik zájemců z mnoha zemí?

Základem jsou pravidelné víkendové semináře pro 20 až 40 lidí, které jsme nazvali  „Práce se čtyřmi základními elementy“. Na nich se učí vnímat, přijímat, transformovat a využívat energii jednotlivých elementů nejen pro sebe,  ale i pro Zemi. Zajímavé je, že než se začalo na Valpise pracovat s energií, kraj byl velmi suchý, tráva zelená pouze dva měsíce v roce a stromů bylo na pozemku o čtyřiceti hektarech, že by se daly na prstech spočítat.

Postupem času se z tohoto místa díky práci s energií stala oáza. Zažili jsme zde „semináře vody“, kdy déšť skropil i poslední centimetr země, „semináře vzduchu“, kdy vítr bral vše,  co nebylo přivázané, „semináře ohně“, kdy se horkem nedalo pomalu dýchat a jednou dokonce shořelo típí.  Dále se tu pracuje s kameny, krystaly, bylinami, duchy stromů, skřítky, vílami a elfy. Biozahrada pro vlastní potřeby, včetně včelstva a sběru lesních plodů,  je samozřejmostí.

+ Co  se v současné době děje na planetě Zemi? Proč má tolik lidí  psychické a zdravotní problémy?

„Země se připravuje ke kvantovému skoku. V roce 2012 vstoupíme do páté dimenze a je nutné se na tento vibrační posun připravit. V roce 2004 jsme (naše planeta) začali prostupovat fotonickým prstencem, který na nás a celou planetu silně působí a i to má značný vliv na vibrační transformaci. Myslím, že snad nikomu neuniklo neustále se zrychlující tempo událostí, zrychlený tep rytmu života soukromého i profesního, celkový vývoj na planetě Zemi zdánlivě až překotný, rození se indigových dětí, krystalových dětí, různé anomálie v masovém  měřítku.

Z několik milionů let trvající pozvolné evoluce přecházíme téměř do revoluce. To s sebou samozřejmě u mnohých lidí přináší stres, silné pocity strachu a nejistoty. Tyto změny a pocity vnímají převážně senzitivní, otevření lidé, kteří jsou už na Cestě. Vědci objevují vývojový posun v genetickém klíči DNA – vždy jsou o pár kroků pozadu, ale jejich blahodárná funkce spočívá v tom, že „vědecky“ potvrzují to, co už dávno víme. Není potřeba se obávat, není třeba paniky. Měníme se. To, co nás čeká, to, kam směřujeme, je Ráj!

+ Co je tedy potřeba udělat? Na co se zaměřit?

Není to nic nového, tu starou moudrost máme před očima a ušima již od dávných časů. To, co je potřeba, je systematicky pozvolna pracovat na niterné úrovni. To „pozvolna“ je důležité. Je podstatné, abychom pokud možno rozvíjeli celou Bytost rovnoměrně. Pokud rozvinu silně pouze duchovní aspekt svého „já“, ulétnu do vyšších, jemnějších sfér, budu blažená, ale nebudu mít na chleba.

Pokud rozvinu naopak pouze materiální potenciál, koupím si  vilu, luxusní auto,  milence a jiná lákadla  – přitom se však zahrabu do bahna a nakonec se začnu dusit. Nezřídka přicházejí na naše semináře a kurzy velmi úspěšní manažeři a bohatí lidé, protože došli do stádia uvědomění, že „TAM“ „TO“ není. To je v pořádku, je to přirozený proces. Je důležité rozhodnout se uskutečňovat celostní vývoj naší Bytosti. Tato potřeba, tato touha je však již velmi silně zakořeněna v každém z nás. Jedno je jisté: vzhledem k přípravě na vstup do páté dimenze – tedy do úrovně jemnějších vibrací --  musíme pracovat na zjemňování vibrací našeho hmotného těla.

+  Jaké k tomu doporučujete cesty?

Každý máme svou Cestu. V každém z nás rezonuje jiný „nástroj“. Než jsme se rozhodli vtělit na planetu Zemi s vědomím, že vše zapomeneme, smluvili jsme si Znamení, podle nichž  si budeme vzájemně připomínat kdo jsme, odkud pocházíme, proč tu jsme a kam směřujeme. Těmi nástroji ke znovuprobuzení, těmi budíky jsou zvuky (tóny, hudba), barvy, tvary (v umění i v přírodě). Jde o specifické variace, o indiferentní kombinace. Jistě se vám už v životě stalo, že jste například při nějakém hudebním zážitku najednou pocítili smutek nebo stesk po něčem, co jste nedokázali popsat. Jakoby se vám stýskalo po domově, který neznáte. Ve skutečnosti jste tesknili po konkrétním stavu bytí.

Někdy se přistihnete, že hledíte na obraz a po chvíli zjistíte, že jste se propadli do jiného prostoru. Často stačí hluboký pohled z očí do očí nebo úsměv,  a to nemluvím o snech. Někdy je vám po takovém prožitku teskno, jindy veselo,  máte energii a pocit, že zvládnete všechno. Tak už to v životě je.

Jedna z účinných cest je skrze dešifrování hvězdného kódu.

Práce s hvězdným kódem

+  Co je to hvězdný kód a jak se s ním dá pracovat?

Každý z nás má v sobě uloženou databanku -- informace o tom, kým je, odkud pochází, proč tu je a jaký je jeho úkol. Pro představu: genetický kód je ve vztahu k hvězdnému kódu jako kniha ke knihovně. Hvězdný kód je podstatně obsáhlejší.

+ Ty umíš dešifrovat tento hvězdný kód?

Ano. Začalo to  v roce 1976, kdy u mě došlo k otevření telepatického kanálu s bytostí, která je původem nepozemská. Postupem času se tento kanál stal velmi silným, podnětným, jasným a zřetelným, co se týče informací a sdělení. Dostalo se mi stále hlubšího zasvěcení do staré původní paměti planety Země a vesmíru. Začala jsem se rozpomínat na to, že nepocházím z  planety Země, a postupně začala zjišťovat, že žádná lidská bytost na této planetě není původem z planety Země. Po čase mne tato bytost, můj průvodce a mistr, zasvětila do umění techniky dešifrace hvězdného kódu. Byl mi předán tento nástroj a já s ním zacházím velmi svědomitě. Můj úkol zní: napomáhat probouzení lidských bytostí a pomáhat tak k pozvednutí energetické vibrace planety Země.

Od té doby jsem dešifrovala kód tisícům lidí, ale vždy pouze, když na to byli připraveni. Já dešifruji jeho základní schéma a okamžikem této aktivace začíná pracovat hvězdný kód ve spolupráci s naší myslí. Je to, jako když máte v počítači zkomprimovaný obsáhlý soubor dat nebo lépe „program“ a rozhodnete se ho „rozbalit“. Aktivací se začínají načítat data do vědomí. Nejsou to však data zvenčí, jsou to informace, které si nosíme s sebou od počátku Bytí. Energetický vibrační posun naší planety neoddělitelně souvisí právě s naším rozvojem. Aktivace hvězdného kódu umožňuje člověku mnohem snadnější orientaci v rámci duchovního růstu. Dochází k propojení mysli, srdce a dávno získané a obsáhlé moudrosti a vědění -- ukazuje směr.

Lidská forma je ta  nejdokonalejší forma,  jaká kdy ve vesmíru byla stvořena – mluvím teď o potenciálu, který každý máme v sobě. Naše možnosti, schopnosti našeho těla v kombinaci se schopnostmi naší mysli jsou neuvěřitelně větší, než si dokážete představit. Telepatie, hýbání předměty na dálku, přesun v čase a prostoru jsou pouhé dětské hry. Čeká nás spousta práce, dřiny, i radostných chvil. Cíl je daný.

+ Mluvila jsi o smluvených znameních, sdělených dříve,  než jsme se rozhodli vtělit se na planetu Zemi. Říkáš, že cíl je nám  daný. Můžeš to vysvětlit?

Historie planety Země je příběh experimentální planety,  zrozené s cílem vyřešení odvěkého konfliktu duality energií -- materiální a duchovní, odstředivé a dostředivé, „temné“ a „světlé“, lásky a nenávisti, „dobra“ a „zla“. Dříve,  než se zrodila planeta Země, a dříve,  než se zrodila lidská forma, byla Galaxie, jejíž jsme součástí, plná neustávajících válek.  Tehdy bylo svoláno shromáždění, na němž  se rozhodlo, že bude stvořena planeta Země, kam  se dobrovolně vtělí mistři rozličných řádů a umění – ti nejlepší.

Podmínkou úspěšného projektu bylo, že zapomenou na vše, co se dosud naučili, budou se muset na své vědění a poznání rozpomenout a tím postupně pozvednout vibrační úroveň celé planety od té nejhrubší materie až po nejjemnější, k samému středu. Hodně práce máme již za sebou, ale to nejdůležitější nás teprve čeká.

Připravili Michal a Monika Kubasovi