HISTORIE 

Rozhovor s majitelem Michalem Kubasou  o historii a vzniku centra Kubasova chalupa.

Představujeme Vám osobnosti, které v minulosti přinášeli moudrost a poznání na Kubasovu chalupu.

Stařešina kmene Seneca

Bojovník kmene Apache

Stařešina kmene Hopi

Italská lektorka

Italská vědma a kontaktistka

Italská zpěvačka

Léčitelka řádu Curanderismo

Multi-instrumentální hudebník