(rozhovor s Michalem Kubasou, majitelem Kubasovy chalupy, nádherným místem pro osobní rozvoj) Genius loci Kubasovy chalupy je…
popis akce
Když se řekne potní chýše ... Je to jeden z nejstarších očistných obřadů, či rituálů indiánů severní…
popis akce
V květnu 2006 tohoto roku přijeli do České republiky Robertjohn Knapp a Gil Aguilera, dva staří severoameričtí…
popis akce
Řekl jsi mi: "Zacházej vždy vlídně se svými slovy, můžeš mi tu myšlenku rozvinout?" RJ: „Když dýcháš,…
popis akce
Šli jsme s RJ poděkovat jednomu místu. Zeptal jsem se ho: „Před několika lety jsem se zajímal…
popis akce
(převzato z časopisu Agartha) - v Německu „Dunkelterapie“ - v Tibetu „Yangtik“ Tato terapie a cesta sebepoznání…
popis akce